DMA- גישה ניהולית דינמית

גישת ניהול דינאמית DMA היא גישה הבאה לתת מענה ניהולי לשינויים המהירים החלים בשוק, בארגון ובצוות הפועל בו.  התבוננות כוללת על הארגון והסביבה העסקית שלו, תוך התייחסות לפרטיי השינויים הנדרשים, הינם אספקטים חשובים בגישת הניהול הדינאמית. זיהוי נכון של מוקדים אלו מאפשר מעבר מדויק לליווי הארגון לצורך טיפול בנקודות המעכבות הצלחה, וביצוע תהליכי התערבות מינימאליים באמצעות ניצול חוזקות הארגון ופיתוח ה-DMA.

גישת יעוץ בגישת ניהול מכוונת מטרה M.B.A הינה הגישה האפקטיבית ביותר והעדכנית ביותר בה משתמשות חברות בעולם כולו, היא כוללת את תפיסותיו של פיטר דרוקר וכלים מעולם הקואצ'ינג כל זאת תוך שמירת ערכי הארגון –  ה- DNA שלו.
גישת הניהול הדינאמית מאפשרת ליצור קפיצת מדרגה לפיתוח הארגון, תוך שילוב בין ייעוץ עסקי וייעוץ ארגוני.

אנו בעלי ניסיון של מעל 10 שנות יעוץ בארץ ובארה"ב. צוות היועצים שלו הינו קטן ואנו שומרים על איכות גבוהה של עבודה.  בידנו כלים סטנדרטים וייחודיים לפתרון בעיות והובלת הארגון להצלחה וייחודינו הוא בלקיחת שותפות בהצלחת הארגונים איתם אנו עובדים.