ספר "חוזים והסכמים בדיני עבודה"

מחברי הספר: הילה פורת, עו"ד,  פרק 4 נכתב על ידי גיורא תדמור, מנכ"ל קבוצת אנימה

גיורא תדמור:
היכרותי עם הילה פורת הינה לאורך כשבע שנים של עבודה משותפת. במהלכה נחשפתי לרמה המקצועית הגבוה בה פועלת הילה פורת. בנוסף המאפיין את הילה פורת הינו  האופן שבו היא משלבת את תפיסתה היחודית בתחום דיני העבודה ליצרת מצב של " win win"  בין העובדים והמעסיקים דבר המאפיין את תפיסת 'קבוצת אנימה'. לכן שמחתי על ההזדמנות שניתנה לי להצטרף להילה פורת לפרוייקט ייחודי זה של כתיבת הספר. בפרק אותו כתבתי נמצאים כלים בסיסים לקליטה נכונה  של עובד, עוד משלב תכנון הגיוס ושימורו לאורך זמן בארגון באופן אפקטיבי.

כך מתארת את הספר הילה פורת:
לראשונה בתחום יחסי העבודה והשכר, ספר המכיל את החוזים, ההסכמים, המסמכים והטפסים הנחוצים במסגרת יחסי עבודה.
 ספר ייחודי זה כולל מגוון רחב של חוזי עבודה ומסמכים המגדירים את הזכויות והחובות של צדדים ליחסי עבודה, הנחוצים בטרם, במהלך ובתום יחסי העבודה.בנוסף, פרק מיוחד הכולל מדריך לגיוס עובדים, הערכת עובדים, נהלי עבודה ועוד.

 מבנה הספר:
 

 

תוכן עניינים
עמוד
מבוא
1
קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד – סקירה כללית
3
פרק 1 – חוזים
5
הסכם עבודה אישי – כולל הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה
6
סעיפים נוספים בחוזה עבודה
20
חוזה למזכיר/ה
21
חוזה לעובד שעבר תקופת אכשרה ולימוד
30
חוזה לאחראי קשרי לקוחות
44
חוזה למוקדן במחלקת שירות
57
חוזה למנהל/ת מחלקת שיווק ומכירות
67
חוזה למוכרן טלמרקטינג במחלקת מכירות
80
חוזה לעובד/ת בניקיון ואחזקה
91
חוזה לעובד בשמירה/אבטחה
102
טופס הסדר תשלום תוספת כוללת לעובדי אבטחה
114
טופס הסדר תשלום תוספת כוללת לעובדים למעט עובדי אבטחה
116
חוזה למוכר בחנות קמעונאית
118
חוזה למנהל מטבח במסעדה/בית קפה
128
חוזה למלצר בבית קפה/מסעדה
141
חוזה לרופא שיניים במרפאת שיניים פרטית
151
חוזה לסייעת לרופא שיניים במרפאת שיניים פרטית
164
חוזה לעובד בענף מתכת חשמל ואלקטרוניקה (עד 20 עובדים למפעל) (שאינו – מנהל כללי, חשב, מנהל כוח אדם או עובד בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה)
174
חוזה לעובד בענף המלאכה והתעשיה הזעירה (עסק של עד 20 עובדים)
188
חוזה לעובד במוסך
199
חוזה לעובד במשרד נסיעות (תיירות)
212
חוזה לעובד בסוכנות ביטוח
223
חוזה לעובד במשרד להשכרת רכב
234
חוזה לעובד בסוכנות גז
245
חוזה לעובד באולם שמחה ו/או גן אירועים ו/או מטבח המשמש להכנת מזון לאירועים
256
 
פרק 2 – מסמכים
271
התחייבות לשמירת סודיות, איסור תחרות וזכויות
272
אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
275
הסכם החזקה ושימוש ברכב המעביד
277
אישור קבלת רכב רכוש המעביד לשימוש העובד 281
שאלון למחזיק ברכב 282
דו"ח שימוש חודשי ברכב צמוד 284
הסכם בדבר החזקה ושימוש ברכב (ליסינג תפעולי)
285
הסכם הלוואה לעובד
287
הסכם יציאה להשתלמות מקצועית
289
הודעה לעובדת לאחר חופשת לידה
291
התחייבות לשמירת ציוד המעביד
292
הודעה על הפסקת עבודה עם הודעה מוקדמת
293
הודעה על הפסקת עבודה באופן מיידי
295
כתב קבלה וסילוק
296
אישור על תקופת העסקה
298
דרישת חוב מעובד
299
כתב שחרור לפוליסה
300
 
פרק 3 – טפסים
301
הודעה לעובד בדבר פירוט תנאי עבודתו
302
הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים
305
הודעה על שינוי בתנאי העבודה
306
הודעה לעובד/ת בענין הפרשות לקופת גמל בשמירת הריון ובחופשת לידה 307
היעדרות בשל מחלת ילד
309
היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג
311
היעדרות בשל מחלת בן זוג
313
היעדרות בשל מחלת הורה
314
הודעה על התפטרות מעבודה לצורך טיפול בילד
315
חופשת לידה לאב
317
חופשה ללא תשלום לאב לאחר שבת זוגתו ילדה
319
היעדרות בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות
321
היעדרות בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות – הצהרת העובדת
322
היעדרות מכח הורות – סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
323
הודעה על העבדת נער
325
בקשה להיתר להעבדת ילד בהופעה
326
הבעת עמדה של ילד להעבדתו בהופעה
331
בקשה להיתר לתיווך העבדת ילד בהופעה
332
בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות
336
הודעה על תאונה
338
טופס למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (בל/ 250)
340
הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות
342
הודעה על מחלת מקצוע
345
כתב תביעה לתשלום שכר עבודה
346
כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה
350
כתב תביעה לתשלום פיצויי פיטורים
352
כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים
354
פרק 4 – תוספות
357
כיצד לגייס עובד/ת
358
שלב ראשון: הגדרת תפקיד
359
שלב שני: הגדרת מאפייני המועמד
364
שלב שלישי: תהליך איתור המועמד
365
שלב רביעי: מיון קורות חיים
366
שלב חמישי: ראיון טלפוני
367
שלב שישי: ראיון עבודה
368
העובד בארגון – שלב הקליטה וההשתלבות
376
ניהול קריירה – מודל תפיסת הזמן
377
הערכת עובד
379
נהלי עבודה במשמרת – מחלקת מכירות/שירות
384
נהלי עבודה עם מחשב – אבטחת מידע
386
נספחים
387
נספח א' – רשימת ענפי היבוא, היצוא, המסחר בסיטונאות והשירותים
388
נספח ב' – צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (סקירה) 391
נספח ג' – צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה (סקירה) 397
נספח ד' – תקנון למניעת הטרדה מינית 403

 

הספר ניתן לרכישה דרך האתר
http://www.hilaporat.co.il/catalog.php?id=1 


ממליץ בחום לבקר באתר של הילה פורת לפרטים נוספים