מוצרים -ייעוץ ארגוני עסקי אבחון מקצועי תעסוקתי

(העמוד בבניה)

מה הדומה והשונה בין:
ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coachingעסקי?
ומתי יש להשתמש בכל אחד?

המשותף ל: ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי:
ראשית, בבסיס תהליך ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון הינו פנייה של לקוח לגורם חיצוני אשר יסייע בידו. ללא מוכנות ובשלות הלקוח לא יתקיים תהליך גם אם קיים צורך.
שנית, לבסיס התהליך יש קווים מאפיינים דומים:

  • דמיון ראשון ב-תהליך ייעוץ: בכל המקרים תתקיים פגישת היכרות בה יבחר הלקוח לעבוד עם גורם מקצועי, או לא בין אם התהליך הינו ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי או אימון, חלק גדול ממנו מושתת על הקשר הבין אישי ואישי שנוצר בין הלקוח ל- יועץ או מאמן. רק במקרים ש-ייעוץ הינו טכני לחלוטין למשל כחלק מייעוץ עסקי מתן דו"ח על ניתוח כלכלי או שוק, ניתוח פיננסי חשיבות הקשר הבין אישי קטנה וכמעט חסרת חשיבות. במהלך הפגישה בודק הלקוח גם את רמתו המקצועית ובעיקר את התאמתו המקצועית לצרכיו.
  • דמיון שני ב-תהליך ייעוץ: במהלך תהליך ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי או אימון היועץ מספק תוצר שלרוב אינו מוחשי ולכן שלב תאום הציפיות בין הלקוח ל-יועץ הינו חשוב מאוד. קבלת ה- יועץ הינה על בסיס הבטחה להישג.
  • דמיון שלישי ב-תהליך ייעוץ: שלב בו ה- יועץ לומד את הלקוח ומבצע אבחון, תצפית, איסוף נתונים. סוג האבחון שונה בין ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי או אימון.
  • דמיון רביעי ב-תהליך ייעוץ: כל תהליכי ייעוץ הינם תהליכים ובשל כך נמשכים לפרק זמן משתנה ללא קשר למהו ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי או אימון אורכו של ה- ייעוץ קשור למטרותיו, תקציב והמתודיקה בה משתמש ה- יועץ. חשוב להגדיר את היקף הייעוץ ומדדים להצלחתו על פני ציר הזמן.
  • דמיון חמישי ב-תהליך ייעוץ: שלבי ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי הינו דומה ולעיתים זהה תחת שמות שונים. חלק או כל המרכיבים הללו: זיהוי הצורך, הגדרת מטרות, זיהוי מעצורים בדרך, הכנת תוכנית פעולה ויעדים והוצאתה לפועל. ה-יועץ מלווה את התהליך ומעורב בחלק או בכל חלקיו.
  • דמיון שישי-תהליך ייעוץ: תחת שמות שונים, ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי משתמשים בכלים רבים אשר הינם דומים או שמקורם זהה. האימון שאב כלים רבים מתורות ניהול עסקי ומעולמות תוכן רבים אחרים: ספורט, מלחמה, פסיכולוגיה, המזרח הרחוק, דמיון מודרך ועוד כך גם ייעוץ עסקי וארגוני. הבנה כיצד אדם וארגון יכול לבצע הטמעת תהליכי שינוי, שיטות הדרכה ולימוד וכד' נדרשת בבסיס כל גישה.

השונה בין: ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי?
נקודת המוצא בתהליך ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי הינה שונה:

  • תהליך של אימון מתייחס המאמן ללקוח כמומחה לחיים שלו ולעסק שלו. כוחו של המאמן הוא לאפשר לו צמיחה, שיפור, כלים תפיסתיים ועוד להגעה לתוצאות, תוך כדי לוויו.
  • בתהליך של ייעוץ ארגוני הנחת היסוד היא של-יועץ יש את המומחיות, הידע והניסיון הדרושים בכדי לקיים אבחון בארגון ולהציע פתרונות. תהליך זה של אבחון בעיה ומתן פתרון – זוהי מהותו של יעוץ ארגוני.
  • בתהליך של ייעוץ עסקי הנחת היסוד היא של-יועץ יש את המומחיות, הידע והניסיון הדרושים בכדי לקיים אבחון של הסביבה העסקית בה פועל העסק או ארגון ולהציע פתרונות. תהליך זה של אבחון בעיה מתן פתרון ועזרה במימושו.

הכלים אשר בשימוש ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי הינם שונים:

מתי נכון להשתמש ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי:

ייעוץ ארגוני נותן פתרון למנהלים בנושאים הקשורים פנימה אל תוך הארגון: ייעוץ ארגוני כשמו- שם דגש על הארגון והתהליכים שבו. ארגונים המחפשים סיוע נקודתי למשל: בגיבוש צוות מוביל או בניית עתודה ניהולית או לחלופין צורך בבדיקה למשל האם הארגון צריך להוביל לתהליכי עבודה נוספים או לשמר את הקיימים ,יש מקום לשקול פתרון של ייעוץ ארגוני. .

האם ניתן לשלב בין ייעוץ ארגוני, ייעוץ עסקי ואימון coaching עסקי?

(המשך יבוא)