מטרות  ייעוץ ארגוני עסקי של D.M.A:

ייעוץ ארגוני עסקי מיועד לעזור בהשגת מטרות הארגון או ליצור אותן. ייעוץ ארגוני עסקי המוביל לתוצאות,  נובע מהבנה מדויקת שלך- הלקוח ושל  מטרותיך. לדוגמא  מספר תחומים ומטרות אפשריות:

  • ייעוץ ארגוני עסקי מכוון לאפקטיביות –  זהו תהליך מתוכנן של ארגון המכוון כך שישיג את המטרות אליהן הוא שואף. תחילת תהליך ה ייעוץ  ארגוני עסקי בבדיקת מטרות אלו, האם הן מדויקות לארגון והאם הן מוגדרות נכון למטרותיו. כחלק מכך, ייעוץ ארגוני עסקי זה הינו שיפור החזון הארגוני – לא כזה התלוי במסגרת על הקיר אלא כזה הנמצא במסדרונות הארגון וחי בקרב עובדיו.
  • ייעוץ ארגוני עסקי מכוון יעילות – ייעוץ ארגוני להעלאת היעילות הארגונית, ובהתאם לכך שיפור תפוקתו והורדת עלויות.

כך למשל הגדרה של מטרת ארגון כ הגדלת רווחיות הינה תוצר של שני סעיפים אלו גם יחד. אפקטיביות ויעילות עלולים במקרים רבים לפעול בסתירה זה לזו. ללא אבחנה והגדרה ברורה בין שתי המטרות, סתירה זו תפגע בהצלחת התהליך.

 • ייעוץ ארגוני עסקי מכוון סביבה – ייעוץ ארגוני עסקי הממוקד באספקטים שונים של חיי הארגון: תרבות, ערכים, מערכות תומכותוהתנהגות. מטרת ייעוץ ארגוני עסקי זה היא יצירת התנאים לתפקוד אידיאלי של העובדים, והבאתו לידי יכולת התמודדות במצבי משבר נוכחיים ועתידיים. זאת באמצעות התערבויות מתוכננות ביחסים ובפעילויות.
 • כחלק מתפיסת D.M.A פותח מודל ייחודי, אשר משלב את חזון הארגון לתפקוד העובדים בו לאורך זמן, תוך שימור העובדים, הגדלת תפוקתם והפחתת עלויות.
 • ייעוץ ארגוני עסקי  הקמה – ייעוץ ארגוני עסקי לצורך הקמת מחלקה, סניף,תחום או חברה חדשה. הקמה הינו תהליך הדורש חשיבה מעמיקה ותכנון. בניית אסטרטגיה ייחודית שאינה תכנון מהלכים לטווח ארוך אשר סביר שבעקבות שינויים לא יתממשו אלא תכנון קפדני לא מתפשר אך בעל אפשרות להגיב באופן נכון.
 • ייעוץ ארגוני עסקי מכוון תקשורת – יצירת וביסוס תקשורת פנים ארגונית שהינה אבן יסוד חשובה ביותר בכל ארגון. תקשורת פנים ארגוני ת ניתן לבנות באמצעות מתן כלים כמו אימון (קואצ'ינג), העצמה, למידה, תהליכי פתרון בעיות, ובאמצעות ניהול מתמיד ומשתף של ה-תרבות ה-ארגוני ת הקיימת.
 • ייעוץ ארגוני עסקי מכוון לקוח –  גישה העוסקת במיקוד בלקוח ומובילה לתוצאות עסקיות יוצאות דופן. תהליך בו כל הארגון פועל מתוך טובת הלקוח וזו מטרתו – הרווחים הינם תוצר משנה ולא המטרה. נקודת המוצא היא שחשיבה כזו תיצור מצב של win win"  ".
 • ייעוץ אסטרטגיית שיווק – כחלק מתהליך ייעוץ עסקי יש לנו את מיטב היועצים בשוק הישראלי לתכנון ניהול ויישום אסטרטגיה שיווקית על פי צרכי הארגון: תכנון מדיניות ודרכי פעולה להשגתה גיבוש תמהיל השיווק גיבוש אסטרטגיית לוחמה שיווקית בניית תוכנית השיווק יישום תוכנית השיווק בקרה על תוכנית השיווק.
  ייעוץ ארגוני עסקי משולב אימון coaching – אנו מומחים בשני התחומים כבר יותר מעשור ובעלי ידע להתאים לכל ארגון את השילוב האפקטיבי בין ייעוץ עסקי מסורתי לדרכי האימון החדשניות ביותר.

 ייעוץ ארגוני עסקי של D.M.A  כולל:

ליווי תהליך צמיחתו של ארגון לשלב הבא – מבנה, צוות ויעדים.
הובלת שינוים וטרנספורמציה בארגון ממקודים במסגרת ייעוץ ארגוני עסקי ממוקד:
הובלת תהליכים ושינויים ארגונים: מבנה ארגוני, מטרות ויעדים, נהלי עבודה.
אימון מנהלים בכירים וזוטרים.
סדנאות וקורסים להקניית כלים ניהוליים ויצירת תקשורת בארגון.
מקום העבודה הטוב ביותר – פיתוח ההון האנושי בתהליך יחודי.
.
Coaching הכשרה ואימון ארגוני.
סקרי עמדות ושביעות רצון פנים ארגוניים . OUTSOURCING יחודיים וכן
דוגמא לתהליך:

1. ייעוץ ארגוני עסקי שלב האבחון

מפגש עם מנהלי ועובדי החברה.
ביצוע תצפיות, ראיונות ואבחונים.
בניית עץ ארגוני – מבנה תפקידים היררכי של הארגון.
ניתוח מעמיק של הסביבה העסקית  והמטרות העסקיות. ניתוח מעמיק של התרבות הארגונית, ערכים, רווחים, תקשורת ארגונית (שפה תרבותית ונוהלי העברת מידע), תהליכי קבלת החלטות, דפוסי ניהול, הגדרות תפקיד בארגון.
הגשת מסקנות והמלצות וכתיבת דו"ח מסכם אודות ה ארגון, מתן יעוץ לגבי ליווי והטמעה של תהליכי עבודה ודפוסי ניהול, הגדרת נוהלי ישיבות, נוהלי עדכון ומעקב, נוהל גיוס עובדים, נוהל קליטת עובדים, נוהל הדרכות, נוהל הגדרת יעדים – יעדי ביניים לכל עובד.
.2 ייעוץ ארגוני עסקי שלב התכנון הארגוני

גיבוש חזון ארגוני.
הגדרת מטרות ויעדים וחלוקת התהליך לשלבי עבודה.
קביעת מטרות, לוחות זמנים ודרכי פעולה לכל שלב בתהליך.
.3 שלב ה ייעוץ הארגוני עסקי

עיצוב וגיבוש הגדרות תפקידים בארגון: עיצוב נוהלי עבודה ברמה מערכתית.
בניית תרשים זרימה מערכתי.
4.  ייעוץ ארגוני עסקי שלב הליווי

ליווי להטמעת תהליכים ונהלי עבודה במחלקות השונות.
שיפור וחיזוק תקשורת פנים ארגונית.
סיוע בקבלת החלטות לגבי גיוס עובדים חדשים.
קליטת עובדים חדשים בארגון העונים לקריטריונים מוגדרים וברורים וסיוע בתהליך חניכתם.
ביצוע הדרכות ואימון.