אנו מתמחים בליקוי למידה בעולם העיסקי- ליקוי חברתי. היכולת לזהות ולפעול בסיטואציות חברתיות ואחד על אחד.

לקויות-למידה-בעולם-התעסוקתי