הדרך אל החלום קטע מתוך הרצאה שניתנה ע"י גיורא תדמור, מנכ"ל אנימה, בקרייה האקדמית, קריית-אונו

קבוצת אנימה הוקמה מתוך חלום וחזון לתת אפשרות שונה לשוק התעסוקתיהקיים, הן לחברות והן למועמדים.
לשני הגורמים יש אינטרסים משותפים רבים, והמפצלבינהם הינו קטן, אולם בפועל ישנה תחושה של מאבק ומלחמה בין שני הגורמים. אחת מגולותהכותרת הינו ראיון העבודה. המועמד מגיע כשמטרתו להראות במיטבו, להסתיר את מה שהואתופס כפגמיו. החברה מצידה מטרתה לחשוף את "הסודות האפלים". מטרת המועמד, להשיג אתהתפקיד מתוך עמדת הישרדות, במיוחד בתקופה זו. אח"כ הוא ישקול אם הוא בכלל רוצה אתהתפקיד, אם יש יותר טוב, אך ראשית עינינו הוא להתקבל, או לחילופין, מתוך שנואש מכךשהוא מגדיר את הצורך שלו למכור עצמו בראיונות, הוא מציג תמונה שאינו שלם איתה, ולאפעם, דווקא האנשים האיכותיים והמתאימים, מוצאים עצמם מחפשים עבודה משך תקופהארוכה.
החברה, מצידה, צריכה לבחור מתוך מכלול רב של כלים אבחוניים איך לזהות מיהמועמד המתאים לה. הכלים האבחוניים מספקים נתונים רבים שעיקר תפקידם לבדוק את התאמתהמועמד לחברה ולתפקיד. זו הדרך המקובלת, או בשפה מקצועית – מציאת רמת מתאם גבוההלתפקיד.
אך האם זו הדרך היחידה? האנשים בעולם התעסוקתי מתנהלים כך .
כמו כל קשר אמיתי, אותנטי, בריא בין שני גורמים, תהליך החיבור בניהם מצריך לבואמעמדה שוויונית עם הגדרת ציפיות ברורה. כל אחד בוחר את בן/בת זוגו בתהליך (בדגש עלתהליך) בו הוא מבצע בחירה כשכל הקלפים פתוחים ובהמשך נפרט לאילו קלפים הכוונה. חיבור כזה אשר בו לא מסתכלים לטווח הקצר, אלא בונים קשר לזמן מוגדר – שנה שנתיים אוחמש, קשר בו שני הצדדים בעלי מטרות ויעדים אשר מועדים לבוא למימוש האדם בחזונו (גםאם לעיתים אינו נהיר לו לגמרי) לבין החברה המעסיקה, בעלת חזונה העסקיהייחודי.
לשני הצדדים יש מה לתת, לשניהם יש צרכים. במידה ואחרי כל הבלאגן, במהותיבואו צרכיהם לכדי סיפוק – זה אומר ששני הצדדים סיפקו את הסחורה לצד השני, הרישנוצר חיבור טוב. אבל כאן זה לא נגמר מאחר וחברה אשר השכילה לחבק לשורותיה אוסףאנשים אשר היא מספקת במהות את מהות צרכיהם, מכיוון שהיא ייחודית, אוספת אליה אנשיםשגם צורכיהם ייחודיים ויש להם דברים משותפים. מתוך כך נוצרת קבוצה בעלת בסיס משותףוצוות חזק, דבר אשר מעניק לחברה יכולת לשרוד בתקופות קשות ולקצור הצלחה.
במשךחמשת השנים האחרונות, בהן אנו מלווים מספר חברות ומספקים להם שירותי אבחון, יעוץוהשמה, אולי לא פלא שדווקא החברות שבחרו בנו, המגיעות ממגזרים שונים, הן אלושבשנתיים האחרונות גדלות ומתפתחות, למרות, בזכות או ללא קשר למצב בשוק, זאת בשעהשסביבן קולגות עסקיות מצטמצמות או נסגרות.
בפנייתך אלינו, נוכל באמצעות הכלים אשר פיתחנו וצברנו, לעיתים גם תוך שימוש בכלים הסטנדרטיים הקיימים בשוק, לאפשר תהליך אשר שונה בדרך התבוננותו ומוביל לתוצאות בעלות איכויות נוספות להם אנו רגילים. בשורה התחתונה הדבר מוביל לרמת שביעות רצון גבוהה למשך פרק זמן המוגדר מראש.שביעות הרצון של העובד (קשור לתחום well being).
רק מתוך התבוננות עלעולם העבודה, מתוך נקודת הראות הסובייקטיבית של העובד, קרי, האופן בו הוא תופס אתהמציאות, ניתן לנבא לא רק את רמת המתאם לתפקיד אלא גם את רמת הצלחתו בו. הבנת נקודתהתבוננותו, הסובייקטיבית, מאפשרת לצפות את התנהגותו כמו מפגש קסום בין זוג מתאהבבסרט הוליוודי רומנטי לבין בליינד דייט מבאס בבית קפה ליד תחנת דלק באורך חמשדקות.
תאר לעצמך שאתה כמועמד, מגיע לתהליך אבחון ו/או השמה, ומגלה שמטרת חברת אנימה היא למצוא מה טוב עבורך! אני מאמינים, כי בדרך זו, הלקוח המשלם, קרי, החברה אשר תעסיק אותך בסופו של התהליך, תהיה מרוצה מן הבחירה. לקוחותינו, ששותפים לאמונה זו, מאפשרים זאת. אתה הוא הלקוח. מציאת מקום העבודה האופטימאלי עבורך ע"פ תהליכי העבודה אותם פיתחנו, הינם מהות חברתנו. אמונתך, או רתימתך לאפשרות שיש אפשרות לזהות מהו התפקיד האופטימאלי עבורך בשוק הקיים. כאשר אתה מתארח בחברתנו לצורך בדיקת התאמתך לתפקיד, כתוצאה מההיענות למודעת דרושים או פנייה יזומה שלך, אני לוקחים על עצמנו את האחריות לבצע את הבדיקה עבורך. במידה ותפנה אלינו, לצורך תהליך הכוון תעסוקתי, נוכל לספק לך גם את הידע, מהם התפקידים האופטימאליים עבורך ובאילו כלים עליך להשתמש כדי להשיגם. בתהליך זדה יתאפשר לך להשפיע ולפעול בעת חיפוש עבודה כמוביל ולא כמובל, כיוזם ולא כמגיב, זאת מאחר וההכוון התעסוקתי ניתן לך על ידי האדם המוביל אותך בתהליך אשר שולט בכל שלושת התחומים הבאים:
היכולת לאבחן מה מתאים לך, מה הפוטנציאל הטמון בך.
היכרות של הביקושים וההיצע בשוק העבודה.
היכרות עם תהליכי הקבלה בחברות מעסיקות, חברות השמה ומכוני אבחון.
היכולת להשיג ראיון עבודה, לדעת לומר את הדברים הנכונים, לא רק ע"י לימוד "כלים טכניים" או מיומנויות, אלא ע"י הבנה עמוקה של המסר אותו חשוב שתעביר לצורך מציאת מקום העבודה המתאים לך (נובע מתוך הבנה של מה אתה רוצה, מה מתאים לך). אתה מגיע כשאתה מכוון וממוקד, יחד איתך נבנה פרמטרים אישיים שלך אשר מאפשרים לך לבדוק אם תפקיד ספציפי בחברה ספציפית, נכון עבורך, זאת לאחר שנאפיין את הקריירה המקצועית שלך ואת התפקיד של כל תפקיד במהלכה.

דמיין לעצמך, כמנהל מחלקה, חברה או מנהל משאבי אנוש, שיש לך שותף אסטרטגי.