ראיון עבודה ב- 3 דקות – ראיון ואבחון תוך שימוש באינטליגנציה רגשית או אינטואיציה.
סדנא בה נבין מהי אינטואציה ומהי אינטלגנציה רגשית ונענה על השאלה – כיצד הן תורמות לראיון עבודה?
על מה מבוססת התפיסה שרושם ראשוני נוצר ב- 10 או 30 שניות הראשונות ולא ניתן לשינויי לאחר מכן?
אינטילגנציה רגשית היא כלי מובנה, המאפשר לראיין ולבצע אבחון תכונות.
הסדנא מתחילה בהסבר על תפיסות וגישות להבנת האינטואיציה ומתמקדת באחת מהן. בהמשך ממחישה בשלבים את היכולת האינטואיטיבית אצל כל המשתפים בסדנא ולבסוף מתרגלת שימוש ביכולת זו למראיין במהלך ראיון עבודה.