ראיון עבודה מבוסס עבר – התנהגותי –
נקודת המוצא מאחורי העבודה עם ראיון התנהגותי היא שהתנהגות העבר תנבא עבורנו בצורה הטובה ביותר את ההתנהגות העתידית של מועמד. כלי בסיסי בעת ראיון עבודה דבר זה נכון גם בציר המקצועי וגם בציר האישי-התנהגותי. כלי זה מאפשר לאנשי משאבי אנוש כמו גם למנהלים וחברי צוות אחרים, למיין מועמדים בצורה מובנית ושיטתית, לאסוף מידע מקיף על המועמד, ולקבל החלטות המבוססות על תפקוד העבר.
ראיון עבודה מבוסס הווה – 'כאן ועכשיו' –
רציונל העוסק בניבוי התנהגות האדם מתוך התנהלותו בראיון העבודה. התמודדותו עם הסיטואציה העכשווית, ניתוח תחושות המראיין ככלי להבנת המועמד. גישות פסיכולוגיות לאבחון בכלל ואבחון תעסוקתי בפרט משתמשות במבחנים השלכתיים הנקראים גם 'בטריית מבחנים' או 'מבחני נייר ועפרון'. קיימות תפיסות המשתמשות באינטראקציה מול המועמד ככלי אבחוני לכל דבר וכן בעולם הפסיכולוגי (מושגים כגון העברה, העברת נגד, הזדהות השלכתית וכד'). זהו כלי אשר שימוש בו דורש ידע, רגישות וניסיון.
ראיון עבודה מבוסס עתיד – על פי תפיסת ( (Coachingקואצ'ינג –
לשימוש בעת ראיון קבלה לעבודה ובעת פיתוח קריירה וקידום פנים ארגוני של עובדים. האם אנשים משתנים? חיבור לחזון – גישת קואצ'ינג עוסקת בעוצמות האדם, בראיית גדולתו, הפוטנציאל הטמון בו מצד אחד ואת העוצר או החוסם אותו מצד שני. נלמד מושגים רלוונטיים לעולם הראיון,מתוך עולם הקואצ'ינג, מושגים אשר יפתחו אפשרויות חדשות להתבוננות, כגון: ארבע אבחנות – מלהיב, מניע, מכביד ומעכב, הפרדה בהתייחסות לאדם ביןBeing   ו- Doing וכן מושגים כגון- עתיד סביר אל מול אינסוף אפשרויות ומה זו אחריות. על ההבדל בין שינוי לטרנספורמציה.