סדנאות ראיון עבודה למתקדמים
קהל יעד: מראיינים בעלי ניסיון מעשי.
הכלים המובאים בסדנאות הבאות משמשים יחד במהלך ראיון העבודה. מראיינים בעלי ניסיון משתמשים בחלק מכלים אלו באופן אינטואיטיבי או מתוך הכשרה מובנת של כלי זה או אחר.
נקודת המוצא: לכל מראיין יש צורך להיות בעל רפרטואר רחב של כלים מובחנים, אשר ביכולתו להשתמש בכל אחד בעיתוי הנכון. על ידי כך ביכולתו להתאים את סוג הראיון – לעצמו, למועמד וכן בהתאם לסוג התפקיד אליו הוא פועל. הסדנאות המובאות כאן מתמקדות בכל אחד מן הכלים לצורך הבנתו לעומק. ניתן לשלב בעת ביצוע סדנא בארגון מסוים לימוד של מספר כלים במהלכה, כולל שילוב חלקים מסדנת הבסיס או הזמנת הרצאה על מספר שיטות.בנוסף – הבנה מעמיקה של הדינמיקה בארגון או המחלקה אליה מיועד מועמד, הינה קריטית להצלחה ויש צורך ללמוד כיצד להבחין ולהמשיג (מושג) תחום זה.